Meny

Våtrom

(12.11.2011)
sharp

Våtrom og vanninstallasjoner
 
Gjeldende fra 1.juli 2010 har vi fått ny lov angående våtrom og vanninstallajoner. For vår del vil kravene stort sett gjelde ombygging av våtrom. Membran og eventuelle hull og gjennomføringer i membranen er alltid søknadspliktig.

Les mere om dette her