Meny

Info til beboerne - desember 2014

(09.12.2014)

Orientering til beboerne                                                                                                                      09.12.2014

 

Litt om parkeringen i Granittvegen borettslag.

Det er  mange telefoner og henvendelser til parkeringsutvalget .

Mye av arbeidet består i  å rette opp i misforståelser.  Vi oppfordrer alle til å sette seg inn i  bestemmelsene om parkering som ble vedtatt på GF 2014 og besøke hjemmesiden jevnlig.

Vi minner om at hele hensikten med parkeringsreglene er å legge til rette for bedre trivsel for oss som bor her.

 • Vi får bort uvedkommende fra parkeringsplassene.

 • Det er synlig i kjøretøyene hvem som bruker de forskjellige parkeringsplassene.

 • Tromsø parkering  sørger for at de som av en eller annen grunn bryter reglene, innser at det ikke lønner seg.

   

  Det er dessverre  noen som mister parkeringsoblatene de har fått. Styret innfører et gebyr på kr 500 for å dekke inn ekstrakostnadene dette medfører.

  Hvis oblater kommer på avveie kan hele ordningen med parkeringsbevis svekkes.

  Styret får også tilbakemeldinger på misbruk av gjesteparkering.  Styret vil følge det opp. Ordningen med parkeringsbevis  har bare vært i kraft noen uker .Dette vil fungere bedre etterhvert som alle blir vant til ordningen og styret høster erfaringer.

   

  Snødeponiene vil bli skiltet om slik at plassene kan brukes som parkeringareal  i perioder av året.  Det blir viktig at alle følger med på disse skiltene, slik at man ikke blir bøtelagt.

   

  Styret samarbeider med Bonord teknisk om forarbeid i anbudsprosessen vedr betongrehabilitering i garasjene. Anbudsprosessen vil lyses ut i januar.  Styret satser på at GF 2015 kan ta de nødvendige beslutninger så tidlig at arbeidene kan gjennomføres vår/sommer 2015. Når anbudene foreligger vil styret også klarlegge lånebetingelsene for finansiering av tiltaket. Dette må GF 2015 også ta stilling til.

   

  Styret  arbeider med alternative parkeringsløsninger i den tiden arbeidet i garasjene pågår. Beboerne vil få informasjon om prosessen etterhvert som ting blir klarlagt.

   

  Lekeplassene i nedre del blir ferdigstilte så snart været tillater det våren 2015. Da har vårt borettslag gode og tidsriktige lekearealer for  barna våre og barn i nabolaget.

   

  Styret ønsker alle i borettslaget en riktig god jul og et godt nytt år.

   

                                B Vestgøte

                                styreleder