Meny

Parkering

(04.11.2014)

1. november trådde de nye parkeringsbestemmelsene i kraft hvor alle som parkerer i borettslaget må benytte oblat, enten for gjesteparkering, fast eller fri plass.

Inntil 15. november 2015 vil de som feilparkerer/parkerer uten oblat få en påminnelse under vindusviskeren. Fra 15. november vil de som feilparkerer eller ikke benytter oblat få parkeringsbot. Alle som kjører bil er pliktig til å følge veitrafikkloven, så også ift parkering.

Dersom du opplever at noen parkerer på din tildelte Fast plass, så oppfordrer styret deg/dere til å kontakte vedkommende direkte, evnt. ta kontakt med Tromsø parkering da dette ikke er en styrejobb. Styret kan selvfølgelig være behjelpelig med å finne ut hvem som eier bilen, men dette gjøres enkelt på nett ved et søk på http://www.vegvesen.no/Kjoretoy/Fakta+og+statistikk/Kjoretoyopplysninger/SMS+tjeneste/kj%C3%B8ret%C3%B8yopplysninger-via-sms og http://www.gulesider.no/person

Dette har styret informert om både ved skriv i postkasser, beboermøte og ekstraordinær generalforsamling - i tillegg til link på hjemmesiden.