Meny

Kontakt oss

(11.11.2011)KONTAKTINFO GRANITTVEGEN BORETTSLAG 2016/2017

Styremedlemmer
Styreleder        : Asbjørn Håkonsen     : styreleder@granittvegen.no    Tlf: 911 45 720
                              
Styremedlem   : Torbjørn Bongo           
                          
Styremedlem   : Trond Hokland     
                           
Styremedlem   : Yngve H. Lundblad   : yhl@granittvegen.no               Tlf: 915 97 172
                          (beboerkontakt øvre del)
                          Malmvegen 104*

Styremedlem   : Risten Aile Miena
                                             
Styremedlemmer kan treffes på telefon ukedager mellom kl. 09.00 og 15.00

Varamedlemmer
               
Varamedlem        : Halgeir Bergheim 
Varamedlem        : Marit Falck

Vaktmester           : Leif B. Marjavara    : vaktmester@granittvegen.no    Tlf: 977 03 900

Vi ber om at henvendelser til vaktmester skjer per mail; eller i skriftlig form, og at de legges i postkassen ved vaktmesterbua. Akutte problemer kan selvfølgelig tas over telefonen.

Granittvegen borettslag har egen hjemmeside: www.granittvegen.no
Hjemmesiden har to nivåer, en åpen del for alle og en beboerportal som KUN er for andelseiere. Her legger styret jevnlig ut informasjon.

Henvendelser til styret/styremedlemmene bør skje per mail, eller skriftlig de også. Alle henvendelser blir styrebehandlet, og det gis svar per mail, eller skriftlig, snarest etter møtet. Har du henvendelser/spørsmål til styret er det bare å ta kontakt med en av beboerkontaktene enten pr. telefon, skriftlig eller muntlig. Beboerkontakt for øvre del er Yngve Lundblad, og for nedre del Jeanette Ovesen Strand.

Med hilsen
styret i Granittvegen borettslag