Meny

Kontakt oss

(11.11.2011)KONTAKTINFO GRANITTVEGEN BORETTSLAG 2016/2017

Styremedlemmer
Styreleder        : Bjørn Vestgøte           : styreleder@granittvegen.no    Tlf: 951 08 257
                          Malmvegen 116    
Nestleder         : Idar Ophaug               : nestleder@granittvegen.no      Tlf: 480 79 495
                          Malmvegen 138
Styremedlem   : Marit Simonsen          : ms@granittvegen.no               Tlf: 920 42 307
                          Malmvegen 124
Styremedlem   : Yngve H. Lundblad   : yhl@granittvegen.no               Tlf: 915 97 172
                          (beboerkontakt øvre del)
                          Malmvegen 104
Styremedlem   : Mette Kufaas             : mk@granittvegen.no               Tlf: 911 44 783
                         Malmvegen 120                    
Styremedlemmer kan treffes på telefon ukedager mellom kl. 09.00 og 15.00

Varamedlemmer
               
Varamedlem        : Christine Hågensen    : vara.ch@granittvegen.no
Varamedlem        : Inger-Lise Skogås      : vara.ils@granittvegen.no
Varamedlem        : Jeanette Ovesen Strand : vara.jos@granittvegen.no (beboerkontakt nedre del)
Varamedlem        : Willy Olsen               : vara.wo@granittvegen.no

Vaktmester           : Leif B. Marjavara    : vaktmester@granittvegen.no    Tlf: 977 03 900

Vi ber om at henvendelser til vaktmester skjer per mail; eller i skriftlig form, og at de legges i postkassen ved vaktmesterbua. Akutte problemer kan selvfølgelig tas over telefonen.

Granittvegen borettslag har egen hjemmeside: www.granittvegen.no
Hjemmesiden har to nivåer, en åpen del for alle og en beboerportal som KUN er for andelseiere. Her legger styret jevnlig ut informasjon.

Henvendelser til styret/styremedlemmene bør skje per mail, eller skriftlig de også. Alle henvendelser blir styrebehandlet, og det gis svar per mail, eller skriftlig, snarest etter møtet. Har du henvendelser/spørsmål til styret er det bare å ta kontakt med en av beboerkontaktene enten pr. telefon, skriftlig eller muntlig. Beboerkontakt for øvre del er Yngve Lundblad, og for nedre del Jeanette Ovesen Strand.

Med hilsen
styret i Granittvegen borettslag