Meny

Velkommen til Granittvegen Borettslags hjemmeside


Fakta om borettslaget


Granittvegen borettslag er oppført av Tromsø boligbyggelag AL (TBBL) og sto ferdig i 1972/73. Leilighetene ble deretter lagt ut for salg mot et innskudd. Innskuddet dekker en del av byggekostnadene, resten dekkes gjennom et Husbanklån tatt opp av borettslaget.

Borettslaget ble formelt stiftet idet dette ble overlatt fra TBBL til andelseierne. Samtidig ble borettlaget registrert i foretaksregisteret som selvstendig juridisk enhet. Det er borettslaget som står som juridisk eier av bygningsmassen og fellesarealene, ikke den enkelte andelseier.

Ved å erverve en andel i borettslaget oppnår en andelseier borett i borettlaget. Hver andel gir borett i en andelsleilighet. Andelen følger leiligheten slik at det er like mange andeler som leiligheter.

I dag er vi det nest største borettslaget i BONORD.

Høstdugnad 2018

(02.10.2018)

Det blir høstdugnad lørdag 13.10, kl. 11 - 13 i borettslaget. De som er ukehavende denne uka kan gjerne gå gjennom fellesbodene med de andre i oppgangene for å se om det er noe som ikke tilhører de som bor der og kan gis bort/kastes. Det vil...

Les mer

Informasjon om el-biler i borettslag

(26.01.2017)

Styret ønsker først å takke for en vel gjennomført ekstraordinær generalforsamling. Det var godt oppmøte, og mange gode innspill og spørsmål. Vi ble også veldig glade for at beboerne våre stilte seg bak de forslagene vi hadde jobbet med. Vi gleder...

Les mer

Høstdugnad 10.10.16

(06.10.2016)

DUGNAD! Høstdugnad mandag 10. oktober Klokken 16.15 18.00 Ansvar nedre område: Idar Ansvar øvre område: Yngve Vi skal bla: Rake løv, tømme blomsterurner, plante Erica, trimme busker, rydde, spyle og koste. Etter dugnaden...

Les mer

Nytt fra kommunen om Øvre Kroken

(19.09.2016)

Kommunen har kommet ut med detaljreguleringsplan for Øvre Kroken. Vi oppfordrer alle til å gå inn og kikke på denne. Legg merke til klagefrist, hvis dette skulle være aktuelt for noen. Dokumentet ligger her på hjemmesiden vår under fanen dokumenter...

Les mer

God sommer!

(29.06.2016)(Mangler bilde)

Vi i styret ønsker å takke for en veldig hyggelig St.Hans-feiring sammen med dere beboere iGranittvegen borettslag, venner og familie, og vil ønske dere alle en riktig god sommer!

Les mer

Velkommen til St.Hans-feiring!

(15.06.2016)(Mangler bilde)

Velkommen til felles St. Hans-feiring i Granittvegen Borettslag Vi ønsker alle beboere, med venner og familie, velkommen til felles St. Hans feiring. Torsdag 23. juni, klokken 1715 2000, fotballplassen i Kvartsveien. (i nedre del, ned...

Les mer

Generalforsamling 2016

(04.04.2016)

Generalforsamling 2016 avholdes torsdag 7.april på Quality Hotel Saga kl 18-21. Styret har satt opp egen buss (fra Bussring), som har avgang fra kontainerne i øvre del kl 1710, og fra nedre del (ved malmvegen 126)kl 1715. Bussen returnerer når...

Les mer

Generalforsamling 2015

(04.03.2015)

Det vil bli avholdt Generalforsamling for 2015 torsdag 9. april.

Les mer

Vedtak ifm parkeringsplasser fra styremøte 9.2.15

(04.03.2015)

På styremøte 9. februar vedtok styret å utvide antall gjesteparkeringer i borettslaget. Gjesteparkeringen utvides fra 2 til 4 plasser i både øvre og nedre del. Gjesteparkeringen begrenses til 24 timer.

Les mer

Gjesteparkering

(04.03.2015)

Gjesteparkering tidsbegrenses til 24 timer (jf. styrevedtak 9. februar 2015 sak 10/15).

Les mer

Info til beboerne - desember 2014

(09.12.2014)

Orientering til beboerne 09.12.2014 Litt om parkeringen i Granittvegen borettslag. Det er mange telefoner og henvendelser til parkeringsutvalget . Mye av arbeidet består i å rette opp i misforståelser. Vi oppfordrer alle...

Les mer

Dersom noen står parkert på din plass

(09.12.2014)

Dersom du opplever at noen parkerer på din tildelte Fast plass, så oppfordrer styret deg/dere til å kontakte vedkommende direkte, evnt. ta kontakt med Tromsø parkering da dette ikke er en styrejobb. Styret kan selvfølgelig være behjelpelig med å...

Les mer

Parkering

(04.11.2014)

1. november trådde de nye parkeringsbestemmelsene i kraft hvor alle som parkerer i borettslaget må benytte oblat, enten for gjesteparkering, fast eller fri plass. Inntil 15. november 2015 vil de som feilparkerer/parkerer uten oblat få en...

Les mer

Dugnad

(13.10.2014)(Mangler bilde)

Det er dugnad onsdag 22. oktober kl 17.00-19.00 Det skal rakes løv, tømme blomsterurner og plante Erica i disse, trimme busker, rydde, spyle og koste. Etter dugnaden inviteres det til bålkaffe og pølsegrilling i både øvre og nedre del.

Les mer

Parkeringsoblater

(13.10.2014)

Styret har inngått avtale med Tromsprodukt om levering av oblater. Produksjonen er forsinket, men styret jobber for å få fortgang i leveringen.

Les mer

Protokoll fra ekstraordinær generalforsamling

(17.08.2014)

Er lagt ut i høyre fane under Dokumenter og filer

Les mer

Bytte av Canal Digital dekodere

(16.08.2014)

Sønnico vil i løpet av kort tid ta kontakt for bytte av dekodere i alle leilighetene. Dette vil starte opp i løpet av august måned. Nærmere info kommer i postkassene.

Les mer

Innkalling til ekstraordinær generalforsamling

(04.06.2014)

Innkallingen ligger i pdf-fil under Dokumenter og filer til høyre i skjermbildet

Les mer

Bilder av leilighetene

(19.07.2012)

Vi trenger bilder fra de forskjellige leilighets typer vi har i borettslaget, disse bildene skal brukes på vår hjemmeside får vise hvordan de forskjellige leilighetene ser ut. I den forbindelse trenger vi noen frivillige som er villig til å låne...

Les mer

Innlogging brukerportal

(07.04.2012)

For innloggings detaljer venligst kontakt webmaster, se kontakt

Les mer

Våtrom

(12.11.2011)(Mangler bilde)

Våtrom og vanninstallasjoner Gjeldende fra 1.juli 2010 har vi fått ny lov angående våtrom og vanninstallajoner. For vår del vil kravene stort sett gjelde ombygging av våtrom. Membran og eventuelle hull og gjennomføringer i membranen er alltid...

Les mer